יש ערך סף של PH בין 5 עד 9.
חומציות של קרקע עלולה להעיד על פעילות של מתכות אז משתמשים בה כמעין אינדיקציה לפעילות כזו.
בנוסף, יש לערך שימוש מבחינת סיווג נוסף של קרקע שמפנים מאתר – חומצית/בסיסית.
אם לא מפנים ומטפלים במקום, אז מנסים לנטרל את עודף החומציות/בסיסיות.