נקודת הבזקה

2017-06-07T00:53:13+03:00

נקודת ההבזקה הינה הטמפרטורה הנמוכה ביותר של נוזל, כאשר בעת יצירת ניצוץ מעל אדיו, בתנאים מוגדרים, הוא ניצת.

נקודת הבזקה2017-06-07T00:53:13+03:00

נקודת עשן

2017-06-07T00:53:13+03:00

בבדיקה מודדים את הערך המקסימלי של גובה הלהבה במילימטרים, המתקבלת על ידי בעירת קרוסין ללא התהוות העשן במכשיר ובתנאי עבודה תקניים.

נקודת עשן2017-06-07T00:53:13+03:00

נקודת קיפאון

2017-06-07T00:53:13+03:00

נקודת הקיפאון של דלק, היא הטמפרטורה בה גבישי פחמימנים שהתבדלו בקירור נעלמים בחימום איטי.

נקודת קיפאון2017-06-07T00:53:13+03:00

ערך קלורי

2017-06-07T00:53:13+03:00

ערך היסק הינו כמות חום המתקבלת משריפת יחידת משקל/נפח של דלק.

ערך קלורי2017-06-07T00:53:13+03:00

צפיפות

2017-06-07T00:53:13+03:00

הצפיפות הינה חלק בלתי נפרד מאנליזה של כל מוצר דלק. הצפיפות מוגדרת בתעשיית נפט כיחידת מסה ליחידת נפח ב-15°C. ההגדרה המיוחדת נובעת מהרצון להגיע לאחידות ביחידות בכל מקום בעולם ובכל טמפרטורה. לצפיפות נודעת חשיבות כפולה: הן כאמצעי להגדרת המוצר והן ככלי לחשבנאות כספית.

צפיפות2017-06-07T00:53:13+03:00

קורוזיה על פס כסף

2017-06-07T00:53:13+03:00

קורוזיביות הדס''ל נגרמת על ידי מרכיבים מסוימים המצויים בו בכמויות זעירות, כגון מרקפטנים, מימן גופריתי, גופרית חופשית ועוד. בבדיקת פס הכסף, מחממים לוחית כסף נקייה ומבריקה במבחנה מלאה בקרוסין, הנמצאת בתוך אמבט מים ב-50°C למשך 4 שעות.

קורוזיה על פס כסף2017-06-07T00:53:13+03:00

שארית באידוי (שרף קיים)

2017-06-07T00:53:13+03:00

בדיקה זו מבוצעת על פי תקנים ASTM D 381 או IP 131 ותפקידה לאתר חומרים בעלי נדיפות נמוכה מאוד, אשר נותרות לאחר אידוי הדלק.

שארית באידוי (שרף קיים)2017-06-07T00:53:13+03:00
עבור למעלה