צפיפות

2017-06-07T00:53:19+03:00

הצפיפות הינה חלק בלתי נפרד מאנליזה של כל מוצר דלק. הצפיפות מוגדרת בתעשיית נפט כיחידת מסה ליחידת נפח ב-15°C. ההגדרה המיוחדת נובעת מהרצון להגיע לאחידות ביחידות בכל מקום בעולם ובכל טמפרטורה. לצפיפות נודעת חשיבות כפולה: הן כאמצעי להגדרת המוצר והן ככלי לחשבנאות כספית.

צפיפות2017-06-07T00:53:19+03:00

צמיגות

2017-06-07T00:53:18+03:00

צמיגות תלויה בהרכב הכימי, אולם היא משתנה ביחס הפוך לטמפרטורה – ככל שהטמפרטורה יורדת, הצמיגות עולה. צמיגות מצביעה על כושר הזרימה של הדלק בטווח של טמפרטורות ההפעלה.

צמיגות2017-06-07T00:53:18+03:00

נקודת נזילות

2017-06-07T00:53:18+03:00

הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה עדיין ניכרת תנועה בסולר. הבדיקה מתבצעת בתנאי קירור מוגדרים ובמכשור ייעודי. ידיעת נקודת הנזילות מאפשרת לקבוע את הטמפרטורה שבה אין אפשרות לשנע את

נקודת נזילות2017-06-07T00:53:18+03:00
עבור למעלה