תכולת אפר

2017-06-07T00:53:02+03:00

אפר של סולר מכיל מתכות שוחקות, שמקורן במוספים או במערכת ההזרמה של הדלק, והן אינן נעצרות על ידי המסננים בדרך אל המזרק. מתברר שכמויות מזעריות של מתכות כמו אבץ, נחושת, עופרת, נתרן ואשלגן מזרזות התפחמות של סולר הן במערכות בעלות הזרקה ישירה והן במערכות בעלות הזרקה עקיפה.

תכולת אפר2017-06-07T00:53:02+03:00

תכולת ארומטים FIA

2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת תרכובות ארומטיות בעלת התייחסות ישירה לקרינת להבה, שקיעת פיח והעשן.

תכולת ארומטים FIA2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת גפרית

2017-06-07T00:53:03+03:00

הגופרית מצויה בסולר ברמות שונות בהתאם למקור הנפט הגולמי שממנו הופק. כדי להקטין את כמות הגופרית בסולר יש לבצע תהליכים שונים בבתי זיקוק.

תכולת גפרית2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת מזהמים

2017-06-07T00:53:03+03:00

זיהום חלקיקי סולר יכול לגרום לסתימת מסננים מואצת. המסננים בכלי רכב המונעים בסולר יכולים לעצור חלקיקים שגודלם מ-5mm ועד 10mm, בשעה שרבים מן המזהמים האי-אורגניים השוחקים הינם בעלי קוטר6mm ופחות מזה.

תכולת מזהמים2017-06-07T00:53:03+03:00
עבור למעלה