צמיגות

2017-06-07T00:53:02+03:00

צמיגות של סולר תחבורה היא תכונה חשובה, בעיקר בכלי רכב מודרניים בהם יש מכשור משוכלל, שתפקידו למדוד בדייקנות רבה את גודל הטיפה המוזרקת למנוע. צמיגות תלויה בהרכב הכימי, אולם היא משתנה ביחס הפוך לטמפרטורה – ככל שהטמפרטורה יורדת, הצמיגות עולה.

צמיגות2017-06-07T00:53:02+03:00

צפיפות

2017-06-07T00:53:02+03:00

הצפיפות הינה חלק בלתי נפרד מאנליזה של כל מוצר דלק. הצפיפות מוגדרת בתעשיית נפט כיחידת מסה ליחידת נפח ב-15°C. ההגדרה המיוחדת נובעת מהרצון להגיע לאחידות ביחידות בכל מקום בעולם ובכל טמפרטורה. לצפיפות נודעת חשיבות כפולה: הן כאמצעי להגדרת המוצר והן ככלי לחשבנאות כספית.

צפיפות2017-06-07T00:53:02+03:00

תכולת פוליארומטים

2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת תרכובות ארומטיות בעלת התייחסות ישירה לקרינת להבה, שקיעת פיח והעשן.

תכולת פוליארומטים2017-06-07T00:53:03+03:00

קורוזיה על פס נחושת

2017-06-07T00:53:02+03:00

תכונות הקורוזיביות כלפי מתכות בדלקים נקבעות על פי הרכב וכמות תרכובות הגופרית האורגניות והאנאורגניות המומסות בהם. גופרית אלמנטרית (S°) ומימן גופרי (H2S) הם הגורמים העיקריים לקורוזיביוּת הדלק.

קורוזיה על פס נחושת2017-06-07T00:53:02+03:00

CFPP

2017-06-07T00:53:03+03:00

הטמפרטורה שבה תיסתם מערכת מסננים מעבדתית כתוצאה מהיווצרות שעווה. הבדיקה מתבצעת לפי שיטה המוגדרת על ידי IP 309.

CFPP2017-06-07T00:53:03+03:00
עבור למעלה