תכולת גפרית

2017-06-07T00:53:03+03:00

הגופרית מצויה בסולר ברמות שונות בהתאם למקור הנפט הגולמי שממנו הופק. כדי להקטין את כמות הגופרית בסולר יש לבצע תהליכים שונים בבתי זיקוק.

תכולת גפרית2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת פוליארומטים

2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת תרכובות ארומטיות בעלת התייחסות ישירה לקרינת להבה, שקיעת פיח והעשן.

תכולת פוליארומטים2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת משקעים במיצוי

2017-06-07T00:53:03+03:00

משמעות תפעולית של משקעים במיצוי: מניעת סתימת מסננים

תכולת משקעים במיצוי2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת מיקרואורגניזמים

2017-06-07T00:53:03+03:00

פעילות מיקרוביאלית והצטברות בוצה במאגרי דלק עלולות לפגוע במגוון תכונות פיזיקליות וכימיות של התזקיק המאוחסן. לדוגמה: 1. עלייה ברמת הזיהום המיקרוביאלי והפרטיקולרי כתוצאה מהרחפת ביומסה המתפתחת באזור האינטרפאזה. 2. קורוזיביות 3.עלייה בפעילות שטח הפנים וירידה בכושר הפרדת המים.

תכולת מיקרואורגניזמים2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת מים בשיטת קרל פישר

2017-06-07T00:53:03+03:00

מים יכולים להגיע לסולר תחבורה הן מסחף במיכל אחסון כאשר הניקוז לא נעשה כראוי, והן מצנרת שלא נוקתה. נוכחות מים חופשיים בסולר יכולה לגרום לשחיקה של משאבת הדלק ברכב.

תכולת מים בשיטת קרל פישר2017-06-07T00:53:03+03:00

תכולת מזהמים

2017-06-07T00:53:03+03:00

זיהום חלקיקי סולר יכול לגרום לסתימת מסננים מואצת. המסננים בכלי רכב המונעים בסולר יכולים לעצור חלקיקים שגודלם מ-5mm ועד 10mm, בשעה שרבים מן המזהמים האי-אורגניים השוחקים הינם בעלי קוטר6mm ופחות מזה.

תכולת מזהמים2017-06-07T00:53:03+03:00
עבור למעלה