BS&W

2017-06-07T00:53:38+03:00

BS&W2017-06-07T00:53:38+03:00

תכולת אפר

2017-06-07T00:53:38+03:00

אפר של סולר מכיל מתכות שוחקות, שמקורן במוספים או במערכת ההזרמה של הדלק, והן אינן נעצרות על ידי המסננים בדרך אל המזרק. מתברר שכמויות מזעריות של מתכות כמו אבץ, נחושת, עופרת, נתרן ואשלגן מזרזות התפחמות של סולר הן במערכות בעלות הזרקה ישירה והן במערכות בעלות הזרקה עקיפה.

תכולת אפר2017-06-07T00:53:38+03:00

צמיגות

2017-06-07T00:53:26+03:00

צמיגות תלויה בהרכב הכימי, אולם היא משתנה ביחס הפוך לטמפרטורה – ככל שהטמפרטורה יורדת, הצמיגות עולה. צמיגות מצביעה על כושר הזרימה של הדלק בטווח של טמפרטורות ההפעלה.

צמיגות2017-06-07T00:53:26+03:00

נקודת נזילות

2017-06-07T00:53:26+03:00

הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה עדיין ניכרת תנועה בסולר. הבדיקה מתבצעת בתנאי קירור מוגדרים ובמכשור ייעודי. ידיעת נקודת הנזילות מאפשרת לקבוע את הטמפרטורה שבה אין אפשרות לשנע את המוצר.

נקודת נזילות2017-06-07T00:53:26+03:00
עבור למעלה