אינדקס רפרקציה

שם באנגלית: Refraction Index
שיטה: ISO-22241-2 An C