חומציות כוללת

שם באנגלית: Total Acid Number
שיטה: ASTM D-974