חומר לא מסיס

שם באנגלית: Insoluble Material
שיטה: ISO-22241-2 An G