מדד צטאן

מספר הצטאן תלוי בהרכב הכימי של המבלל היוצר סולר תחבורה. ניתן לחשבו באמצעות נוסחאות קירוב מתוך ידיעת הצפיפות של הסולר ועקומת הזיקוק שלו. למספר המחושב קוראים מדד צטאן

שם באנגלית: Cetane index
שיטה: EN ISO 4264