מוליכות

שם באנגלית: Conductivity
שיטה: ASTM D-2624