מימן

תכולת מימן בעלת נגיעה לרמת ניקיון השריפה וגם בעלת התייחסות ישירה לתכולת הארומטיים.

שם באנגלית: Hydrogen
שיטה: Microanalysis