מספר בסיסיות כללית (TBN)

שם באנגלית: Total Base Number TBN
שיטה: ASTM D-2896