מספר חומציות כללית (TAN)

שם באנגלית: Acidity
שיטה: ASTM D-664