מס' אוקטן-MON

רמת האוקטן של הבנזין הינה התכונה החשובה והקריטית בקביעת איכות הבנזין. האוקטן הינו מדד לעמידות הבנזין למניעת צלצולים (Knocks) במנוע, המכונים גם דטונציות.

שם באנגלית: Octane Number MON
שיטה: ASTM D-2700