מס' צטאן

שם באנגלית: Cetane number
שיטה: EN 15195