ערך קלורי

ערך היסק הינו כמות חום המתקבלת משריפת יחידת משקל/נפח של דלק.

שם באנגלית: Upper Calorific Value
שיטה: ASTM D-240