צמיגות

צמיגות תלויה בהרכב הכימי, אולם היא משתנה ביחס הפוך לטמפרטורה – ככל שהטמפרטורה יורדת, הצמיגות עולה. צמיגות מצביעה על כושר הזרימה של הדלק בטווח של טמפרטורות ההפעלה.

שם באנגלית: Viscosity
שיטה: ASTM D-445