שארית פחמן על 100%

שם באנגלית: Carbon Residue4 on 100%
שיטה: ASTM D-189