תכולת אספלטנים

שם באנגלית: Asphaltenes
שיטה: ASTM D-6560