תכולת אפר מגופרת

שם באנגלית: Sulphated Ash Content
שיטה: ASTM D-874