תכולת גופרית כוללת

שם באנגלית: Sulfur Content
שיטה: ASTM D-5453