תכולת גפרית מרקפטנית

שם באנגלית: Mercaptan Content
שיטה: ASTM D-3227