תכולת גפרית

שם באנגלית: Sulfur Content
שיטה: ASTM D-5453