תכולת מוצקים (מיליפור)

שם באנגלית: Particulates Contamination
שיטה: ASTM D-5452