תכולת מים בשיטת קרל פישר

מים יכולים להגיע לסולר תחבורה הן מסחף במיכל אחסון כאשר הניקוז לא נעשה כראוי, והן מצנרת שלא נוקתה. נוכחות מים חופשיים בסולר יכולה לגרום לשחיקה של משאבת הדלק ברכב.

שם באנגלית: Karl Fisher Water Content
שיטה: ASTM D-6304