תכולת מים

שם באנגלית: Water Content
שיטה: ASTM D-4006