תכולת משקעים בסינון

שם באנגלית: (Soot Content)Filtering Sediments
שיטה: ASTM D-4055