תכולת משקעים ע"י צנטריפוגה

שם באנגלית: B S & W
שיטה: ASTM D-2709