תכולת מתכות

שם באנגלית: Metals Content
שיטה: ASTM D-6595