תכולת מתכות: Na,K

שם באנגלית: Metals (Na, K)
שיטה: EN 14108, EN 14109