תכולת פוליארומטים

תכולת תרכובות ארומטיות בעלת התייחסות ישירה לקרינת להבה, שקיעת פיח והעשן.

שם באנגלית: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
שיטה: IP-391