תכולת פולי-ארומטים

שם באנגלית: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
שיטה: EN 12916