תכולת רווים, ארומטים ופולי-ארומטים

תכולת תרכובות ארומטיות בעלת התייחסות ישירה לקרינת להבה, שקיעת פיח והעשן.

שם באנגלית: Separation of Asphalt
שיטה: ASTM D-4124