מדד האנרגיה לחודש ינואר 2022

מדד האנרגיה ינואר 2022

שנת 2022 מתחילה בירידה של מחירי הדלקים

מדד האנרגיה לחודש ינואר יורד באחוז אחד ומגיע ל-82.4 נקודות

מדד האנרגיה לינואר 2022

מחיר הנפט אמנם עלה בימים האחרונים ונכון לסוף 2021 עומד על 79 דולר לחבית, אבל מחירי האנרגיה יורדים בשל הירידה במחירים של תזקיקי הדלקים וכן ירידה של שער הדולר, לעומת החודש הקודם.
בסופו של דבר סל הדלקים בישראל הוזל החודש בשני אחוזים בממוצע כאשר:

מחירי הגפ"מ יורדים בכ-6.6%

מחירי המזוט והגז הטבעי יורדים בכ- 7%

מחירי הסולר והדלק למטוסים יורדים בכ-1.2% בממוצע

דווקא מחיר הבנזין לתחבורה שומר על יציבות יחסית ובחודש ינואר 2022 יעמוד על 6.37 ₪ לליטר, כאגורה אחת פחות מהחודש הקודם.

חשוב להדגיש בהקשר זה, כי מחיר הבנזין היה אמור לרשום ירידה גבוהה יותר והוא שמר על יציבות גם בגלל העדכון התקופתי של מס הבלו אשר הוסיף עלייה כ- 1.5 אגורות לליטר למחיר החדש.

מחיר הבנזין לצרכן ינואר 2022

בסופו של דבר, כאשר מסכמים את שנת 2021, מחירי האנרגיה במשק דווקא עלו בשיעורים ניכרים בשנה האחרונה: המזוט, הגפ"מ והגז הטבעי רשמו את העליות הגבוהות ביותר – התייקרות של 40% בשנה – בעוד שמחיר הסולר והבנזין עלו עלייה מתונה של 20%.

שיעור העלייה ב- 12 החודשים האחרונים (1/2021-1/2022)

שיעור העלייה בחודש האחרון

(12/2021-1/2022)

גפ"מ 42.4% 6.7% –
בנזין 15.7% 0.1% –
קרוסין 16.7% 1.2% –
סולר 14.1% 1.3% –
מזוט 41.0% 7.3% –
ממוצע סל הסלקים 19.1% 1.9% –
גז טבעי 40% 7.3% –

התייקרות זו משפיעה על כל משק בית בישראל. הוצאות האנרגיה של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) עומדים נכון לתחילת שנת 2022 על כ- 1,710 ₪ לחודש, כאשר כ- 52% מסכום זה (כ- 890 ₪ לחודש) מקורו במיסים. מדובר בהוצאה חודשית הגבוהה בכ-180 ₪ לחודש לעומת תחילת השנה הקודמת.

במילים אחרות, משקי הבית צפויים להוציא השנה כ- 5.4 מיליארד ₪ יותר על אנרגיה (חשמל, דלק וגז בישול) לעומת השנה הקודמת.

לכך, יש להוסיף את העובדה שהחל מחודש פברואר 2022 גם מחיר החשמל צפוי לעלות בכחמישה אחוזים, מה שייקר עוד את הוצאות האנרגיה של משקי הבית. העלייה בתעריף החשמל תקבל ביטוי במדד האנרגיה לחודש פברואר 2022 אשר יתפרסם בחודש הבא.